ComSci Facebook
       
 

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
============================
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช่วง 6 เดือน หรือ 4 เดือน และฝึกงานระยะสั้นช่วง 2 เดือน กับโรงงานผลิตและส่งออกถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

รับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน
======================
บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า วางแผน และวิเคราะห์ระบบไอที ต้องการรับสมัคร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ : คลิก

 

วันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา

 
 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

บริษัท เกมสแควร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ใบปลิวประชาสัมพันธ์ คลิก

 
 

บริษัท กรีนสปอต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

ระยะเวลาฝึกงาน : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/กิจกรรม Big Cleaning Day รับเทศกาลสงกรานต์
(11 เม.ย.61)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   

สายด่วนออนไลน์

 • หัวหน้าภาควิชาฯ
  อีเมล : amnart.p@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8580
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  อีเมล : chouvanee.s@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8587
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท
  อีเมล : supaporn.k@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8594
 • ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก
  อีเมล : ladda.p@psu.ac.th
  โทร : 0-7428-8581
 
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575