กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และชมผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557

< เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >