ComSci Facebook
       
 

 

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท โดยรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (หมดเขตรับสมัคร 12 พ.ย. 57)
อ่านรายละเอียด คลิก


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการแจ้งยืนยันสิทธิ์ โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการแจ้งยืนยันสิทธิ์ โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศผลผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ พสวท./โครงการทักษะพิเศษ/โครงการความสามารถสูง) ประจำปี 2556

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สำหรับใช้ศึกษาข้อมูล - อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน)

 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/


ประสบการณ์วิจัย ป.เอก ณ สหราชอาณาจักร (4 พ.ย.57)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ

<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 

 

ปฏิทินต่างๆ ของภาควิชาฯ

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917