ComSci Facebook
       
 

 

 

ทุนผู้ช่วยสอน ประจำปี 2559

ภาควิชา/สาขาวิชา ดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือก และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุน ไปยังบริการการศึกษาเพื่อจัดทำประกาศ

 • ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายในวันที่ 29 ก.ค.59
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 พ.ค. - 30 มิ.ย.59 ยื่นใบสมัครที่หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2016

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : 25 เม.ย. - 20 พ.ค.59 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Programmer / Web Application Programmer 20 อัตรา
 • System Analyst 15 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Web Programmer
 • Web Designer

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จำกัด รับโปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาใหม่ โดยในปี 2559 จำนวน 100 คน
 • เพื่อนำมาเข้าหลักสูตรเข้มข้น Intensive Training Program-JAVA และ Intensive Training Program-.NET เป็นระยะเวลา 4 เดือน ก่อนไปปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

บริษัท ARMS มีความประสงค์จะรับสมัคร

 • Web developer (Junior/Senior)
 • System Analyst / Test Leader / Project Leader

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 ========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (4 ก.พ.59)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917