ComSci Facebook
       
 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : บัดนี้ - 3 มี.ค.60

อ่านรายละเอียด คลิก

 
 

ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตวิทยาลัย

 1. ทุนนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูง The 2017 Thailand's Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC) scholarship awards for Master's & Ph.D. studies
  รับสมัคร : 10 ม.ค. - 28 ก.พ.60
  อ่านรายละเอียด : คลิก
 2. ทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  รับสมัคร : 15 ก.พ. - 17 พ.ค.60
  อ่านรายละเอียด คลิก
 3. ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
  รับสมัคร : 10 - 28 ก.พ.60

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :

 
 

รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560

รับสมัคร : 1-30 มี.ค.60

อ่านรายละเอียด คลิก

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
(25 ม.ค.60)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917