กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมฯ ขยายเวลารับผลงานทางอีเมลถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557
หากส่งผลงานมาทางไปรษณีย์ จะต้องถึงภาควิชาฯ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เท่านั้น

(วันที่ 6 สิงหาคม ทุกภาพที่ส่งเข้าแข่งขันจะถูก up ขึ้นเว็บ)

 

< เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >