ComSci Facebook
       
 

 

 

โครงการ Youth Creative Programmer (YCP) for MSC

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ YCP เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใชั้งาน AS/400 และภาษา RPG

 
 

ทุนผู้ช่วยสอน ประจำปี 2559

ภาควิชา/สาขาวิชา ดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือก และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุน ไปยังบริการการศึกษาเพื่อจัดทำประกาศ

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายในวันที่ 29 ก.ค.59
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 ========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (4 ก.พ.59)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917