ComSci Facebook
       
 

 


 

บริษัท ARMS มีความประสงค์จะรับสมัคร

  • Web developer (Junior/Senior)
  • System Analyst / Test Leader / Project Leader

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

 
 

ทุนการศึกษามูลนิธิจีอี ประจำปีการศึกษา 2559

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป
  2. เป็นนักศึกษาในสาขาการบัญชี เคมี ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. เป็นผู้มีความเป็นผู้นำ และยินดีเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 ========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (4 ก.พ.59)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917