ComSci Facebook
       
 


 

 

น้อง ๆ ศิษย์เก่า มีข่าวอะไรจะประกาศ ส่งมาได้นะจ๊ะ

 

พี่ต๊ะ

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575