โครงการ | ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ | Facebook | แบบประเมิน
 
     
         
   

การแข่งขันการพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561
16 สิงหาคม 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   
 

กำหนดการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน

วิธีการแข่งขัน : แข่งขันการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรมเชิงทัศน์ และทดสอบความสามารถในการพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้

วันแข่งขัน : พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

กำหนดการ :

  เวลา กิจกรรม
    08.30 – 09.00 น.   ผู้เข้าร่วมแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง BSc0602 และ BSc0603
    พร้อมหลักฐานแสดงตนที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน ฯลฯ
    09.00 – 09.15 น.   ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
    และโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
    09.15 – 11.45 น.   เริ่มการแข่งขันพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์
    15.00 น.   รายงานผลการแข่งขันและมอบรางวัล ณ ห้อง BSc0602 และ BSc0603


สถานที่ : ห้อง BSc0602 และ BSc0603 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) ชั้น 6
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (แผนผัง)

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความเชื่อมโยงกับหัวข้อที่กำหนด
 2. ความสมบูรณ์ เกมเล่นได้จริง
 3. ความคิดสร้างสรรค์
 4. ความสนุกสนาน/เป็นมิตรกับผู้เล่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ในการแข่งขัน

 1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กลุ่มละ 2 เครื่อง
 2. ลงโปรแกรม Scratch 1.4 (สำหรับพัฒนาเกม)
 3. มีโปรแกรม paint ให้ใช้ในการสร้างตัวละคร
 4. ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,500 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

หมดเขตรับสมัคร : 22 กรกฎาคม 2561

วิธีการส่งใบสมัคร

 • E-mail: wararat.j@psu.ac.th
 • หรือส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง

อาจารย์ ดร.วรารัตน์ จักรหวัด
(แข่งขันการพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตู้ ปณ 3 คอหงส์  อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112

 

Scratch คือ อะไร

Scratch คือภาษาโปรแกรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย Lifelong Kindergarten Group ณ Massachusetts Institue of Technology (MIT) เวอร์ชันปัจจุบันคือ Scratch 2.0 สามารถ download ได้ที่นี่ ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านี้คือ Scratch 1.4 สามารถ download ได้ที่นี่ หรือเข้าใช้ online ได้ที่่ https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

Scratch ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้ง่าย สนุก และสามารถนำมาใช้ในการศึกษา โดยนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เขียนเกม สร้างงานศิลปะ สร้างแบบจำลอง หรืออีกมากมาย ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงทัศน์อย่างง่าย

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch 1.4 เพื่อติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้จาก Facebook

 

   
 

ตัวอย่างเกม Scratch


Dress Up Tera

Maze Starter

Pong Starter

Hide and Seek
 
 

 

 

 
  ชมภาพบรรยากาศ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
จัดโดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
 

 

ปรับปรุงเมื่อ 26-04-2561


ติดต่อสอบถาม : อ. ดร.วรารัตน์ จักรหวัด  ประธานอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันฯ
email :wararat.j@psu.ac.th   Tel : 074-288-597