ภาพกิจกรรม :
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมบริจาคเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ณ ร.พ.สทิงพระ, ต.ดอนคัน, ต.ท่าคุระ (12 พ.ย. 53)
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้นำเสื้อผ้าไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงพยาบาลสทิงพระ ตำบลดอนคัน ตำบลท่าคุระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณ สำหรับความช่วยเหลือที่มอบให้แก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575