ภาพกิจกรรม :
รศ.ดร.สาธิต อินทจักร ร่วมงาน ICCAS 2010 ณ KINTEX, Gyeonggi-do, KOREA (27-30 ต.ค.53)
 

 

บรรยากาศงาน ICCAS 2010 (International Conference on Control, Automation and Systems 2010)
เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม - เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ KINTEX, Gyeonggi-do ประเทศเกาหลี (ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://2010.iccas.org/)

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575