ภาพกิจกรรม :
จัดอบรม "การสร้างเว็บอย่างง่าย" ให้กับ ร.ร.ทุ่งปรือพิทยาคม ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ภาควิชาฯ (21-22 ส.ค.53)
 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575