โปสเตอร์ปริญญาโท ความเข้มแข็งทางวิชาการ
ของภาควิชาฯ
บรรยากาศและกิจกรรม
ในภาควิชาฯ

การสมัคร

  สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.grad.psu.ac.th/admission/  
  • ช่วงเวลาการรับสมัคร (สมัครกับทางบัณฑิตวิทยาลัย) :

    ประจำปี : 15 ธันวาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
    รอบพิเศษ :
    วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2561

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทุนการศึกษา

อื่น ๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-7428-8578

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575