สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-7428-8578

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2556

 

 

 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917