ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน\เวลา
ห้อง
8-8.50
9-9.50 น.
10-10.50
11-11.50
12-13.00
13-13.50
14-14.50
15-15.50
16-16.50
17-17.50
18-18.50
19-19.50
จันทร์ BSc0602
   
 
BSc0603
   
 
BSc0604
   
 
BSc0605
   
 
BSc0606
   
 
                         
อังคาร BSc0602
   
 
BSc0603
   
 
BSc0604
   
 
BSc0605
   
 
BSc0606
   
 
                         
พุธ
BSc0602
   
 
BSc0603
   
 
BSc0604
   
 
BSc0605
   
 
BSc0606
   
 
                         
พฤหัสบดี BSc0602
   
 
BSc0603
   
 
BSc0604
   
 
BSc0605
   
 
BSc0606
   
 
                         
ศุกร์ BSc0602
   
 
BSc0603
   
 
BSc0604
   
 
BSc0605
   
 
BSc0606
   
 

จองใช้ล่วงหน้า :
BSc0602          
BSc0603          
BSc0604          
BSc0605          
BSc0606