ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
จันทร์
 
อังคาร
 
 
พุธ
 
 
พฤหัสบดี
 
 
ศุกร์
 
 
เสาร์
 
 
อาทิตย์