ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
18-18.50 น.
19-19.50 น.
20-20.50 น.
จันทร์
344-591
อ.เพ็ณณี
 
อังคาร
344-662
อ.ศิริรัตน์
 
344-662
อ.ศิริรัตน์
 
พุธ
344-521
อ.ลัดดา
 
344-541(13.00-14.30 น.)
อ.อำนาจ
   
พฤหัสบดี
344-521(9.00-10.30 น.)
อ.ลัดดา
 
 
ศุกร์
344-541(9.00-10.30 น.)
อ.อำนาจ
 
344-571
อ.วิภาดา
 
เสาร์
 
อาทิตย์
 
   

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS205 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
     
จองใช้ล่วงหน้า