ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วัน \ เวลา
8-8.50 น.
9-9.50 น.
10-10.50 น.
11-11.50 น.
12-13.00 น.
13-13.50 น.
14-14.50 น.
15-15.50 น.
16-16.50 น.
17-17.50 น.
จันทร์
         
 
อังคาร
  344-672 (10.00-11.30 น.)
อ.จารุณี
   
   
พุธ
  344-672 (10.00-11.30 น.)
อ.จารุณี
 
พฤหัสบดี
 
ศุกร์
 
เสาร์
 
อาทิตย์
 

 

หมายเหตุ ชื่อรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง จองใช้ห้อง CS324 ในวัน-เวลา ดังกล่าว ตลอดภาคการศึกษา
         
จองใช้ล่วงหน้า