ComSci Facebook
       
 

 
   
   
 

สำรวจความต้องการ การอบรมสืบค้นสารสนเทศ แกนักศึกษาวิชาสัมมนา

เนื่องด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จะจัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศ แก่นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง สิงหาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จึงขอสำรวจความต้องการดังกล่าว โดยตอบแบบสำรวจ และส่งคืนมายัง คุณรตานา ยามาเจริญ 2390 หรือ ratana.ya@psu.ac.th

 
  แจ้งการจัดสรรจำนวนนักศึกษาทุนทำงานเสริมทักษะการทำงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
 

แนวปฏิบัติในการสอบวัดผลทางการศึกษาของนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2561 (ประกาศ ม.อ.)

 
   
 

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
  กำหนดการเข้าทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification
(วันที่จัดกิจกรรม และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

08.30-09.00 น. : ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. : ติวข้อสอบ (วิทยากรจากบริษัท ARIT)
13.00-16.00 น. : ทดสอบ (สอบเสร็จรับทราบผลสอบทันที)

สอบผ่านได้รับ ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 จากบริษัท ARIT
รายละเอียดของประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 : คลิก
 
 

รับสมัครนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
============================
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช่วง 6 เดือน หรือ 4 เดือน และฝึกงานระยะสั้นช่วง 2 เดือน กับโรงงานผลิตและส่งออกถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 
 

รับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน
======================
บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า วางแผน และวิเคราะห์ระบบไอที ต้องการรับสมัคร

 
 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่

 
 

วันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา

 
 

บริษัท เกมสแควร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รับสมัครพนักงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ใบปลิวประชาสัมพันธ์ คลิก

 
 

บริษัท กรีนสปอต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

ระยะเวลาฝึกงาน : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/กิจกรรม Big Cleaning Day รับเทศกาลสงกรานต์
(11 เม.ย.61)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575