ComSci Facebook
       
 

 
 

ประกาศ!!! รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 
 

IBM รับสมัครงาน !!! นักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน =============================================
บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านการพัฒนา Software เพื่อเข้าร่วมงานในตำแหน่ง Go Developer กับบริษัทฯ

คุณสมบัติและตำแหน่งงานว่าง : คลิก
ติดต่อสอบถาม : ศิริพร สำราญจิตต์ โทร 02-797-4009

 
 

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 
 

ทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป
รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ภาคการศึกษา 2/2561

ตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
หรือเข้าเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th

 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2561 (ส่งใบสมัครที่หน่วยกิจการนักศึกษา ภายใน 11 ม.ค.62)  
   
  กำหนดการเข้าทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification
(วันที่จัดกิจกรรม และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

08.30-09.00 น. : ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. : ติวข้อสอบ (วิทยากรจากบริษัท ARIT)
13.00-16.00 น. : ทดสอบ (สอบเสร็จรับทราบผลสอบทันที)

สอบผ่านได้รับ ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 จากบริษัท ARIT
รายละเอียดของประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 : คลิก
 
 

สำรวจความต้องการ การอบรมสืบค้นสารสนเทศ แกนักศึกษาวิชาสัมมนา

เนื่องด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จะจัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศ แก่นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง สิงหาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จึงขอสำรวจความต้องการดังกล่าว โดยตอบแบบสำรวจ และส่งคืนมายัง คุณรตานา ยามาเจริญ 2390 หรือ ratana.ya@psu.ac.th

 
 

รับสมัครงาน
==========
บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า วางแผน และวิเคราะห์ระบบไอที ต้องการรับสมัคร

 
 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่

 
 

วันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา

 
 

บริษัท เกมสแควร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รับสมัครพนักงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ใบปลิวประชาสัมพันธ์ คลิก

 


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/มอบทุนการศึกษา ดร.เลขา ไชยสร (26 ก.ย. 61)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575