ComSci Facebook
       
 

 

การตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ!! นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ขอให้เข้าไปประเมิน

 • ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรายวิชา : ถึง 7 มิ.ย.62
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา : ถึง 12 พ.ค.62

โดย เข้าประเมินได้ที่ : คลิก

รับสมัครงาน
บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd (บริษัทในเครือ VSNi ประเทศอังกฤษ) เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น

เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

รับสมัครงาน

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (CMC)
ผู้ผลิตและส่งออกทูน่ากระป๋อง อันดับสามของประเทศไทย รับสมัคร

 • โปรแกรมเมอร์ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเครือข่าย (ฝ่าย IT) 1 อัตรา
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

รับสมัครงาน

 • บริษัท : Biosci (Thailand) Co., Ltd (บริษัทในเครือ VSNi
  จากประเทศอังกฤษ) เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้าน
  การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น
 • รับสมัครงานตำแหน่ง “Statistician and Data scientist trainee (Full time)” 1 อัตรา เพื่อเรียนรู้การใช้งาน และร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เว็บไซต์ : www.biosci.global
 • สมัครได้ที่ : คลิก
 • ที่ตั้ง : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช)
 • เพิ่มเติม : รายละเอียดงาน, โปสเตอร์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/มอบทุนการศึกษา ดร.เลขา ไชยสร (26 ก.ย. 61)
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575