ComSci Facebook
       
 

 
ตารางสอบหัวข้อโครงงาน พฤหัสบดีที่ 26 ก.ย.62

ตารางการนำเสนอรายงานการฝึกงาน 1/2562


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
เว็บไซต์ : http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

ทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 : คลิก
รับสมัคร Java Programmer
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีความประสงค์รับพนักงาน ในตำแหน่ง Java Programmer จำนวน 4 อัตรา
อ่านรายละเอียด : คลิก
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ประกาศ มอ)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (The Amendment of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Students: Academic Year 2019)

รับสมัครงาน
บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd (บริษัทในเครือ VSNi ประเทศอังกฤษ) เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น

เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

รับสมัครงาน

  • บริษัท : Biosci (Thailand) Co., Ltd (บริษัทในเครือ VSNi
    จากประเทศอังกฤษ) เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้าน
    การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น
  • รับสมัครงานตำแหน่ง “Statistician and Data scientist trainee (Full time)” 1 อัตรา เพื่อเรียนรู้การใช้งาน และร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์
  • เว็บไซต์ : www.biosci.global
  • สมัครได้ที่ : คลิก
  • ที่ตั้ง : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช)
  • เพิ่มเติม : รายละเอียดงาน, โปสเตอร์

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่


========= ข่าว/ประกาศ จาก Facebook ภาควิชาฯ =========

=========================================
 
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชาฯ
http://gallery.cs.psu.ac.th/
 
กิจการนักศึกษา
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
บริการวิชาการ
บริหารจัดการ


<< ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ >>

ระบบคลังภาพวิทยาศาสตร์

   
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575