ComSci Facebook
       
 

 
 


  หอเกียรติยศ - อื่นๆ

 
     
 

 

 

 
 
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกฯ ณ ภาควิชาฯ ซึ่งได้เข้าร่วม การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2-6 พ.ค.54 ที่ผ่านมา และสามารถคว้ารางวัลดังนี้
    - ด.ช.กฤติศักดิ์ ไชยกุล ร.ร.แสงทองวิทยา > เหรียญทอง
    - ด.ช.ศุภวิชญ์ โชคเชาว์วรธ ร.ร.แสงทองวิทยา > เหรียญทองแดง
 
 


 
 
     
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7428-8575 โทรสาร 0-7428-8575