ปริญญาโท-ผู้สนใจ

int-MSc

ใบปลิวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Brochure : M.Sc.(Computer Science)
* for foreign students *

แผ่นพับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) - (พับ 2 ตอน)

แผ่นพับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) - (พับ 3 ตอน)

โปสเตอร์ปริญญาโท

ความเข้มแข็งทางวิชาการ

บรรยากาศและกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://gradmis.psu.ac.th/admission/

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทุนการศึกษา

อื่น ๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-7428-8578