แนะนำภาควิชา

แนะนำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science Department Presentation

 • ภาษาไทย
  (Computer Science Department in Thai)
  .pps | .ppt | .pdf
 • ภาษาอังกฤษ
  (Computer Science Department in English)
  .pps | .ppt | .pdf
 • แนะนำแขกต่างชาติ
  (Computer Science Research in English)
  .pps | .ppt | .pdf