Recent Posts

รายละเอียด... ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด... ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

รายละเอียด... วิทยาลัยนานาชาติเปิดคอร์สออนไลน์
ออกแบบตัวละครสำหรับผู้เริ่มต้น

วิทยาลัยนานาชาติเปิดคอร์สออนไลน์
ออกแบบตัวละครสำหรับผู้เริ่มต้น

รายละเอียด... ข่าวกิจกรรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

ข่าวกิจกรรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

รายละเอียด... ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2562 ภายใน 31 ส.ค.63

ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2562 ภายใน 31 ส.ค.63

รายละเอียด... ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด... ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด... ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง
“เปิดโลกงานวิจัยกับ INET”

ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง
“เปิดโลกงานวิจัยกับ INET”

รายละเอียด... สำรวจความพร้อมอุปกรณ์เรียนออนไลน์
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล

สำรวจความพร้อมอุปกรณ์เรียนออนไลน์
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียด... อบรมประจำเดือนมิถุนายน
การเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

อบรมประจำเดือนมิถุนายน
การเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

รายละเอียด... อบรม 4 หลักสูตร สำหรับน้องๆ นศ.
Science Summer Course Online

อบรม 4 หลักสูตร สำหรับน้องๆ นศ.
Science Summer Course Online

รายละเอียด... online learning กฎหมายด้านลิขสิทธิ์
4 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.

online learning กฎหมายด้านลิขสิทธิ์
4 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.